E/VITA Kind & School programma 

Heeft jouw kind een achterstand opgelopen op school, concentratieproblemen, is hij of zij Dyslectisch of is er sprake van een beperkt werkgeheugen, dan ben je bij mij aan het juiste adres. 

Schoolproblemen en/of leerproblemen worden veroorzaakt door meerdere factoren. 

Soms worden problemen veroorzaakt door de aanwezigheid van toxiciteit en/of een voedingsallergie of doordat het huidige schoolsysteem niet bij jouw kind past. 

Vaak spelen bij schoolproblemen ook emotionele blokkades een rol waardoor specifieke emoties en/of gedragingen de overhand krijgen zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen, druk gedrag, faalangst, angst in het algemeen, onzekerheid enz.. Een beperkt werkgeheugen of Dyslexie kunnen ook een oorzaak zijn van leerproblemen.  

Door het toepassen van de E/VITA Kind & School Scan, dat speciaal is ontwikkeld voor kinderen, breng ik de oorzaken van de schoolproblemen en/of leerproblemen in kaart. Getest wordt wat jouw kind op dit moment verzwakt en zal versterken. 

Afhankelijk van de testresultaten, ontvang je een op jouw kind afgestemd persoonlijk advies dat wordt uitgewerkt in een rapport.


Wanneer sprake is van Dyslexie, pas ik naast de NEI dyslexieprotocol ook de specifieke E/VITA methode toe. Deze methode heb ik ook op mijn zoon toegepast, waardoor hij zichtbaar beter is gaan lezen, makkelijker communiceert en nu in een sneller tempo kan werken op school. 

In het programma Kind & School worden alle emotionele blokkades geïntegreerd met het bewustzijn, waardoor belemmerende emoties die invloed hebben op de werkhouding en schoolprestaties definitief naar de achtergrond zullen verdwijnen en het brein en lichaam beter zullen gaan samenwerken. 


Het E/VITA Kind & School programma bestaat uit:  

Ø

Testen van het werkgeheugen 

Ø

Testen of mogelijk sprake is van Dyslexie 

Ø

Testen van oorzaken van belemmerende emoties en gedragingen 

Ø

Testen of toxiciteit en/of dit een relatie heeft met de resultaten op school

Ø

testen of allergieën of voedingsintoleranties een rol spelen bij b.v. de concentratie issues?  

Ø

Testen of het huidige schoolsysteem bij jouw kind past? 

Ø

Je ontvangt een persoonlijk advies uitgewerkt in een rapport

Ø

Het in balans brengen van alle Chakra's

Ø

Een NEI integratie sessie (op afstand) waarmee alle emotionele blokkades worden geïntegreerd.

Ø

Een mondelinge toelichting van de persoonlijke adviezen. 


Het E/VITA Kind & Schoolprogramma neemt 4 uur in beslag van de NEI therapeut. Als cliënt dien je rekening te houden met een tijdsinvestering van 1 a 2 uur (inclusief het lezen van het rapport). Voor de kinderen hoeft over het algemeen geen tijdsinvestering te worden verwacht. 

***

De roem ligt in het pogen zijn doel te bereiken, niet in het bereiken ervan.

 Mahatma Gandhi 

***

  NEI-therapie ook voor jou
 Het geluk zit in iedereen!