Programma E/VITAliteit

Met het programma E/VITAliteit breng ik jouw emotionele & fysieke status en vitaliteit volledig in kaart middels een scan. Hierdoor wordt duidelijk waardoor jij wordt getriggerd, wat de fysieke oorzaak daarvan is en krijg je inzicht welke emoties jij hebt overgeërfd van jouw ouders en/of voorouders. 

De scan wordt gestart met het in kaart brengen van de E/VITA waarden. Dit is een nulmeting van hoe jij er op dit moment fysiek en emotioneel aan toe bent. Getest wordt hoe vitaal, succesvol en toxisch jij bent en wat jouw biologische leeftijd is. In deze Corona tijd is het daarnaast belangrijk te weten hoe jouw immuunsysteem functioneert en wat je er aan kunt doen deze te versterken. 

Getest wordt wat jou momenteel verzwakt en zal versterken, waarbij gekeken wordt wat de hoogste prioriteit heeft. Dat betekent dat de drie therapieën die voor jou het meest effectief zijn, worden uitgewerkt in een rapport en alle drie worden toegepast. Daarnaast krijg je advies over het gebruik van vitamines en remedies (homeopathisch), die jij nodig hebt ter ondersteuning.

Naast de emotionele en fysieke factoren wordt gekeken wat jouw levensthema's zijn en te ontwikkelen persoonlijkheids-kwaliteiten. Volgens de E/VITAliteit filosofie zal jij minder emotionele en fysieke klachten hebben, hoe meer jij je richt op deze levenslessen. 

Deze scan wordt afgerond met het testen van jouw aangeboren talenten. Het geheim van jezelf ontwikkelen is immers dat je verder bouwt aan wie je bent!

Voor alle bevindingen wordt middels een persoonlijk holistisch advies, oplossingen en suggesties aangedragen. Door de toepassing van de therapieën en het opvolgen van dit advies, zal jij meer ontspannenheid, rust, vitaliteit en emotionele evenwicht ervaren. Hierdoor kun je betere relaties onderhouden met jezelf en anderen en zal je krachtiger, vitaler en doelbewuster in het leven komen te staan. Ook jouw fysieke klachten zullen minder worden. 

Daarnaast worden met dit E/VITAliteit programma jouw Chakra's en Aura in balans gebracht en al jouw emotionele blokkades geïntegreerd middels de E/VITA integratiemethode. Hierdoor verdwijnen jouw overgeërfde emoties, die triggers of fysieke klachten veroorzaken, definitief naar de achtergrond!


Het programma E/VITAliteit bestaat uit: 

Ø

De uitvoering van de therapieën die jou versterken (bijvoorbeeld NEI sessie, Familieopstelling).

Ø

Het in balans brengen van al jouw Chakra's en Aura.

Ø

Een persoonlijk advies: Vitaminen & Mineralen, Bloesemremedies en overige ondersteunende middelen. 

Ø

Een NEI integratie sessie (E/VITA integratiemethode) waarmee al jouw overerfde emotionele blokkades worden geïntegreerd.

Ø

Alle resultaten worden uitgewerkt in een rapport (het rapport bevat minimaal 13 pg.) en worden mondeling toegelicht.

Ø

Nazorg, minimaal 6 weken na de integratie sessie worden de E/VITA waarden opnieuw gemeten en vergeleken met de nulmeting (eerste meting). 

Van deze meting ontvang je een apart rapport. 


Het E/VITAliteit programma neemt 4 uur in beslag van de NEI therapeut. Als cliënt dien je rekening te houden met een tijdsinvestering van 1 a 2 uur (inclusief het lezen van het  rapport). 


Programma E/VITAliteit


Figuur 1: Programma E/VITAliteit 


*** 

Je kunt er vanuit gaan dat hoe groter de uitdagingen zijn op je pad, hoe sterker je in jezelf bent, anders had jij nooit deze weg gekozen!

Roy Martina

*** 

  NEI-therapie ook voor jou
 Het geluk zit in iedereen!