E/VITAliteit Scans

Het startpunt van het E/VITAliteit programma is het in kaart brengen van jouw E/VITA waarden. Dit is een nulmeting, waarbij in kaart wordt gebracht hoe jij er op dit moment fysiek en emotioneel voorstaat. 

Vervolgens wordt getest wat jou op dit moment verzwakt en welke therapie en/of middelen jou zullen versterken. De therapie en middelen die voor jou de hoogste prioriteit hebben, worden uitgewerkt in een rapport en toegepast.  


E/VITA Scans

Alle scans zijn uitermate geschikt voor kinderen! 

De E/VITAliteit Scan bestaat uit onderstaande scans. 

1. Verzwakking & Versterking Scan

Met deze scan, test ik wat mogelijke oorzaken zijn van een verminderde vitaliteit. Daarnaast test ik wat jou zou kunnen versterken.

Voorbeeld; verzwakking kan zijn mineraaltekort of mogelijk word je verzwakt door  emoties. Zijn dit emoties van jezelf of zijn het emotionele virussen (overerft van jouw voorouders of overgenomen van iemand anders). Met het testen van de versterking, heb je een handvat (wat heb je nodig) waarmee je aan de slag kunt voor het verkrijgen van een gelukkiger en vitaler leven. 


2. Voeding & Vitaminen Scan 

Met deze scan, test ik voor welke voedingsmiddelen je mogelijk een intolerantie hebt, of zelfs een allergie. Een intolerantie kan van tijdelijke aard zijn. Met deze scan heb je een handvat voor het minder “belasten” van jouw lichaam, door bepaalde voedingsmiddelen (tijdelijk) te laten staan. Daarnaast wordt getest welke vitaminen en mineralen je extra nodig hebt voor het krijgen van minder fysieke ongemakken en een gezonder en vitaler leven. 


3. Energie Scan 

Met deze scan test ik de disbalans van je Chakra’s en Meridianen

Als jouw chakra's en meridianen uit balans zijn reageert jouw lichaam met klachten zoals;   

Ø

Spanningen

Ø

Vermoeidheid en minder energie

Ø

Stijfheid

Ø

Onrust in hoofd en je lichaam

Ø

Slechter slapen                                                                                       

Ø

Krachtverlies

Ø

Psychische klachten

 
Bij de verzwakte Chakra’s en Meridianen horen levenslessen die jouw aandacht vragen voor het verkrijgen van een gelukkiger, doelbewuster en vitaler leven. 
Wanneer een disbalans aanwezig is in de meridianen, dan ontvang je van mij de daarbij behorende acupunctuurpunten die ondersteunen bij het weer in balans brengen van jouw meridianen. Deze acupunctuurpunten kun jij zelf met jouw vingers stimuleren. Hierdoor zal jij je emotioneel en fysiek stabieler gaan voelen.
 

4. Levensthema's en te ontwikkelen persoonlijkheidskwaliteiten Scan
 

 Voordat we terugkomen op aarde in een volgende incarnatie gaan we door een leerperiode heen waarin we onze vorige levens bestuderen om te weten te komen waardoor we steeds vastlopen.   

Aan een incarnatie gaat dan ook een lange voorbereidingsfase vooraf. We willen ons zo goed mogelijk voorbereiden door van onze vastgelopen patronen te leren. Wij kiezen onze levensthema’s. Jij en alleen jij hebt besloten aan welke levensthema’s van je zielsevolutie jij wilt werken in dit leven. 

  

In de fase die voorbereidt op het volgende leven worden keuzes gemaakt zoals: de “perfecte” ouders, land, cultuur, religie, omstandigheden, vrienden, ‘vijanden” (mensen met wie we onverwerkte conflicten hebben), zielsmaatjes, toekomstige partners, kinderen, familie, kruispunten in ons leven, hoe we elkaar gaan vinden enz, enz,.

Deze informatie wordt ingeprent in onze zielscode zodat het in ons onderbewustzijn doordringt. Deze informatie leidt ons stap voor stap in dit leven naar waar we moeten zijn.  

Met deze scan breng ik in kaart wat jouw levensthema’s en te ontwikkelen persoonlijkheidskwaliteiten zijn en hoe deze zijn ontwikkeld. Waardoor jij beter inzicht krijgt aan welke thema's je nog moet werken om je conflicten aan te gaan voor heling.  


5. Talenten Scan

Mensen maken veel meer kans te groeien als ze hun energie stoppen in het ontwikkelen van hun sterke punten. In onze maatschappij draait het steeds meer om prestatie, waardoor het steeds belangrijker wordt je sterke punten te leren kennen en te ontwikkelen, om vast te stellen wat het beste bij jou past. Het geheim van jezelf ontwikkelen is dat je verder bouwt aan wie je bent!

Met deze talenten scan test ik wat jouw 5 aangeboren talenten zijn en welke kenmerken daarbij horen zodat jij je op jouw talenten kunt richten dat een positieve invloed heeft op jouw zelfvertrouwen, doelgerichtheid en hoop. 

 

6. E/VITAbron Scan

Zielenpijn komt meestal voort uit voorgaande levens. Zielenpijn kan emotionele en/of fysieke klachten veroorzaken, waardoor we niet meer lekker functioneren. Het doel van de E/VITAbron Scan is het helen van de ziel en het kunnen loslaten van zielenpijn.

Tijdens de E/VITAbron Scan wordt gekeken waar de bron ligt van klachten en problemen die zich op dit moment voordoen. Klachten kunnen van zowel fysieke of emotionele aard zijn.  

Eerst wordt gekeken naar wat de huidige situatie is, welke organen en emoties bij deze klacht een rol spelen. Deze emotie kan een primaire of secundaire emotie zijn. Bij een secundaire emotie is deze overgenomen van iemand anders. Deze emotie wordt door jou ervaren als een eigen (primaire) emotie.

Vervolgens wordt getest waar de bron van deze emotie ligt. Meestal ligt de bron in voorgaande levens en is sprake van een situatie waarbij jouw ziel (in dat leven) een trauma heeft opgelopen.  

Deze informatie is voor jouw onderbewustzijn en bewustzijn van wezenlijk belang, zodat je deze oude emoties kunt gaan loslaten en jouw ziel verder kunt helen. Dit proces wordt emotionele integratie genoemd.  

Zodra deze balans in de hersenen tot stand is gebracht, zullen deze emoties naar de achtergrond verdwijnen en de klacht minder worden en zelfs helemaal verdwijnen.  

Deze E/VITAbron Scan is onderdeel van het E/VITAliteit programma. Desgewenst kan deze ook apart worden afgenomen. Alle bevindingen worden in een apart rapport uitgewerkt, zodat de cliënt dit zelfstandig op een zorgvuldige manier kan integreren. 


7. Basisbehoeften Scan

Veel mensen zijn al jaren op zoek naar bevestiging, erkenning, liefde, aanmoediging, geborgenheid, zorg en respect.

Wij denken dat we dit kunnen vinden en ervaren buiten onszelf en maken er daarom een zware en moeizame zoektocht van. Tevens kunnen we daardoor wanhopig raken en teleurgesteld, als we het maar niet ontvangen.

Deze behoeften worden de basisbehoeften genoemd. Wanneer wij hierin tekort zijn gekomen in onze kinderjaren, zullen wij op zoek blijven naar deze behoefte.

Met deze scan wordt in kaart gebracht welke basisbehoeften jij op welke leeftijd hebt gemist. Jouw overlevingsmechanisme heeft als gevolg hiervan kwaliteiten bij jou ontwikkeld. Wat jij voelt, doet, kunt en leert, worden met deze Scan in kaart gebracht. Door het integreren van deze basisbehoefte met jou onderbewustzijn, zullen deze basisbehoeften een leven lang voor 100% worden vervuld.  

 Alles waar je naar opzoek bent, is al in jezelf aanwezig! 


8. E/VITA Familieopstelling 

Emoties worden generatie op generatie doorgegeven, zo ook heftige trauma’s of gebeurtenissen, het overlijden van een moeder of vader. 

Een familieopstelling is een methode om inzichten te krijgen in jouw relaties. Het brengt in kaart wat jouw rol is in het systeem en welke trauma’s en emoties aan jou zijn doorgegeven. 

Met deze opstelling wordt in kaart gebrachte waardoor het familiesysteem uit balans is geraakt. Wanneer inzichtelijk is geworden welke trauma’s uit vorige generaties door jou worden gedragen, wordt het familiesysteem energetisch in balans gebracht. Hierdoor worden familiebanden versterkt en zullen familiepatronen definitief worden doorbroken. 


9. E/VITA Tweelingzielen scan 

Heb jij een bijzondere band met iemand, waarbij jij je volledig op je gemak voelt (eenheid, veiligheid en geborgenheid), je ervaart dat je thuis bent gekomen en krijg je deze persoon maar niet uit je hoofd? Dan heb jij wellicht het mooiste cadeau van het universum gekregen, je hebt jouw tweelingziel gevonden! 

Tweelingzielen zijn twee zielen die zijn samengevoegd en worden doorgegeven aan twee fysieke individuele lichamen. Tweelingzielen, zijn twee afzonderlijke individuen, die hetzelfde denken en voelen, en er tegelijkertijd een onafhankelijke gedachtewereld op nahouden. 

Met deze scan test ik of sprake is van een tweelingzielenproces, in welke fase jullie je bevinden en welke therapieën voor jullie nodig zijn, om te komen tot het ultieme geluk, de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor elkaar, zoals je deze nog nooit hebt ervaren! 


De scans zijn altijd een momentopname waaraan uiteraard geen rechten kunnen worden ontleend, desalniettemin geeft het jou handvatten voor een vitaler leven en gelukkiger bestaan. *** 

 De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent

Mahatma Gandhi

 *** 
  NEI-therapie ook voor jou
 Het geluk zit in iedereen!