E/VITAliteit Filosofie

Voordat we terugkomen op aarde in een volgende incarnatie gaan we door een leerperiode heen waarin we onze vorige levens bestuderen om te weten te komen waardoor we steeds vastlopen.

Aan een incarnatie gaat dan ook een lange voorbereidingsfase vooraf. We willen ons zo goed mogelijk voorbereiden door van onze vastgelopen patronen te leren. Wij kiezen onze levensthema’s. Jij en alleen jij hebt besloten aan welke levensthema’s van je zielsevolutie jij wilt werken in dit leven.

In de fase die voorbereidt op het volgende leven worden keuzes gemaakt zoals: de “perfecte” ouders, land, cultuur, religie, omstandigheden, vrienden, ‘vijanden” (mensen met wie we onverwerkte conflicten hebben), zielsmaatjes, toekomstige partners, kinderen, familie, kruispunten in ons leven, hoe we elkaar gaan vinden enz, enz,.

Deze informatie wordt ingeprent in onze zielscode zodat het in ons onderbewustzijn doordringt. Deze informatie leidt ons stap voor stap in dit leven naar waar we moeten zijn.

Met de E/VITAliteit Scan maak ik een blauwdruk van jouw fysieke en emotionele status op dit moment. In dit rapport wordt weergegeven wat jou verzwakt en kan versterken (op basis van prioriteit). Deze versterkingen worden tot een persoonlijk advies uitgewerkt in een rapport (16 pag).

In dit rapport worden tevens jouw levensthema’s weergegeven en in cijfers uitgedrukt hoe die ontwikkeld zijn. Ook wordt aangegeven waarom jij jouw ouders hebt uitgekozen. Dat kan zijn vanwege hun talenten of fysieke kenmerken die zich uiten in de disbalans van jouw chakra’s en meridianen.

De ouder (vader of moeder) die jij expliciet hebt uitgekozen voor zijn of haar talenten heeft aan jou ook fysieke eigenschappen en emotionele blokkades vanuit het familiesysteem overgedragen. Deze emotionele blokkades horen niet bij jouw plan in dit leven, deze horen niet bij het ontwikkelen van jouw levensthema’s of persoonlijkheidskwaliteiten. Deze kunnen voor afleiding zorgen van datgene waaraan je zou moeten werken in dit leven. Het feit dat jij bij E/VITA terecht bent gekomen, is het signaal dat jouw onderbewustzijn eraan toe is alle emotionele blokkades te integreren zodat de weg wordt vrijgemaakt voor het ontwikkelen van jouw levensthema’s, persoonlijkheidskwaliteiten en het (kunnen) helen van je ziel.

Het E/VITAliteit programma wordt daarom vervolgd met het integreren van al jouw emotionele blokkades afkomstig van zowel jouw vader als moeder familielijn. Met deze E/VITA integratie methode wordt jouw onderbewustzijn geïntegreerd met het bewuste deel van jouw hersenen. Hierdoor zullen triggers voorgoed verdwijnen en wordt jouw lichaam minder onderworpen aan stress.

Na het doorlopen van het E/VITAliteit programma zal jij meer ontspannenheid, rust, vitaliteit en emotionele evenwicht ervaren waardoor je betere relaties kunt onderhouden met jezelf en anderen, krachtiger, vitaler en doelbewuster in het leven komt te staan. Ook fysieke klachten zullen minder kunnen worden en bovenal, kom je dichter bij het “Nirvana” in dit leven doordat je meer focus zult hebben op het verwezenlijken van jouw gekozen levensthema’s en het helen van jouw ziel.  


Je kunt er vanuit gaan dat hoe groter de uitdagingen zijn op je pad, hoe sterker je in jezelf bent, anders had jij nooit deze weg gekozen!

Roy Martina

  NEI-therapie ook voor jou
 Het geluk zit in iedereen!